• لیست کارت های رحيم مهدي زهيوي
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    64 کارت زرد

  • استقلال خوزستان : پرسپولیس تهران 1395/07/29

    27 کارت زرد

  • سايپـا تهران : استقلال خوزستان 1395/09/11

    24 کارت زرد