ماشین سازی تبریز

ماشین سازی تبریز

بازی پیش رو

آخرین بازی

سايپـا  تهران
سايپـا تهران
1396/02/14
1 : 0
لیگ برتر
ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
سايپا 0:1 ماشین سازی 1396/02/14 لیگ برتر
ماشین سازی 1:0 س. جامگان 1396/02/09 لیگ برتر
ذوب آهن 1:2 ماشین سازی 1396/01/31 لیگ برتر
ماشین سازی 2:0 پرسپولیس 1396/01/26 لیگ برتر
ماشین سازی 2:0 پدیده 1396/01/18 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات