لکوموتیو ازبکستان

لکوموتیو ازبکستان

بازی پیش رو

لکوموتیو ازبکستان
لکوموتیو ازبکستان
1396/01/22
ساعت 15:30
ليگ قهرمانان آسیا
استقلال تهران
استقلال تهران

آخرین بازی

استقلال تهران
استقلال تهران
1395/12/23
2 : 0
ليگ قهرمانان آسیا
لکوموتیو ازبکستان
لکوموتیو ازبکستان

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
استقلال 0:2 لکوموتیو.از 1395/12/23 ليگ قهرمانان آسیا
لکوموتیو.از 0:2 الاهلی.ام 1395/12/09 ليگ قهرمانان آسیا
التعاون.ع 0:1 لکوموتیو.از 1395/12/02 ليگ قهرمانان آسیا

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
لکوموتیو.از استقلال 1396/01/22 ليگ قهرمانان آسیا
لکوموتیو.از التعاون.ع 1396/02/05 ليگ قهرمانان آسیا
الاهلی.ام لکوموتیو.از 1396/02/19 ليگ قهرمانان آسیا