سیاه جامگان

سیاه جامگان

  • تاریخ تاسیس: 1349
  • ثامن الائمه مشهد

بازی پیش رو

سیاه جامگان
سیاه جامگان
1396/05/05
ساعت 19:05
لیگ برتر
ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان

آخرین بازی

سیاه جامگان
سیاه جامگان
1396/02/14
1 : 0
لیگ برتر
پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
س. جامگان 0:1 پرسپولیس 1396/02/14 لیگ برتر
ماشین سازی 1:0 س. جامگان 1396/02/09 لیگ برتر
س. جامگان 2:1 پيکان 1396/01/31 لیگ برتر
صنعت نفت 1:1 س. جامگان 1396/01/25 لیگ برتر
س. جامگان 1:2 اس.خوزستان 1396/01/16 لیگ برتر

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات
س. جامگان ذوب آهن 1396/05/05 لیگ برتر
سپيدرود س. جامگان 1396/05/12 لیگ برتر
س. جامگان فولاد‌ 1396/05/20 لیگ برتر
پرسپولیس س. جامگان 1396/05/25 لیگ برتر
س. جامگان نفت 1396/05/26 لیگ برتر