لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 فولاد خوزستان 2 سپيدرود رشت 1 1396/09/09 15:00 غدیر
هفته 29 سپيدرود رشت 0 فولاد خوزستان 0 1397/02/02 18:00 سردار جنگل