لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 تراکتورسازي تبریز 2 سپيدرود رشت 1 1396/09/03 15:30 یادگار امام
هفته 28 سپيدرود رشت 1 تراکتورسازي تبریز 0 1397/01/24 16:00 سردار جنگل