لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سپيدرود رشت 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/08/29 14:30 سردار جنگل
هفته 27 ذوب آهن اصفهان 3 سپيدرود رشت 0 1397/01/18 17:00 ذوب آهن فولادشهر