لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 سپيدرود رشت 2 پدیده خراسان 1 1396/07/27 16:00
هفته 25 پدیده خراسان 1 سپيدرود رشت 0 1396/12/11 15:00 ثامن الائمه