لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سپيدرود رشت 1 استقلال تهران 2 1396/07/04 16:15 قدس
هفته 23 استقلال تهران 3 سپيدرود رشت 0 1396/11/19 16:00 آزادی