لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 سايپـا تهران 1 پارس جنوبي جم 1 1396/06/31 18:30 پاس قوامین