لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال خوزستان 0 سپيدرود رشت 0 1396/06/30 19:35 غدیر