لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال خوزستان 0 سپيدرود رشت 0 1396/06/30 19:35 غدیر
هفته 22 سپيدرود رشت 1 استقلال خوزستان 1 1396/11/13 15:15 سردار جنگل