لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 سپيدرود رشت 1 سیاه جامگان 2 1396/05/12 21:00 قدس
هفته 17 سیاه جامگان 2 سپيدرود رشت 0 1396/10/08 14:30 ثامن الائمه