لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 گسترش فولاد 1 پارس جنوبي جم 4 1396/05/06 20:00 یادگار امام
هفته 16 پارس جنوبي جم 0 گسترش فولاد 2 1396/10/03 16:30 تختی