لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 داماش گيلانيان 3 بادران نوين تهران 0 1395/11/20
هفته 9 بادران نوين تهران 1 داماش گيلانيان 0 1395/08/16