لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 داماش گيلانيان 5 آبي پوشان اردبيل 1 1395/10/20
هفته 5 آبي پوشان اردبيل 0 داماش گيلانيان 0 1395/07/17