لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 شهرداري ماهشهر 1 داماش گيلانيان 0 1395/11/27
هفته 10 داماش گيلانيان 1 شهرداري ماهشهر 0 1395/08/22