لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 آلومينيوم هرمزگان 1 باني گستر کيش 0 1395/07/17
هفته 16 باني گستر کيش 1 آلومينيوم هرمزگان 1 1395/10/20