لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال نوين بجنورد 4 بهمن سبز البرز 1 1396/01/21
هفته 4 بهمن سبز البرز 2 استقلال نوين بجنورد 0 1395/11/14