لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 استقلال جوان خان ببين 2 پرسپوليس مشهد 0 1395/12/23
هفته 1 پرسپوليس مشهد 3 استقلال جوان خان ببين 0 1395/10/26