لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پرسپوليس مشهد 2 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/03