لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 استقلال جوان خان ببين 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/21
هفته 4 انتظار بجنورد 3 استقلال جوان خان ببين 1 1395/11/14