لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال نوين بجنورد 2 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/19
هفته 14 شهداي ماکران مياندرود 1 استقلال نوين بجنورد 0 1396/01/27