لیگ 95965
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 پرسپوليس برازجان 2 مس نوين کرمان 2 1395/11/15
هفته 13 مس نوين کرمان 2 پرسپوليس برازجان 0 1396/01/22