لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد یزد 1 سپيدرود رشت 1 1395/07/25
هفته 27 سپيدرود رشت 0 فولاد یزد 0 1395/12/16