لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 استقلال اهواز 0 سپيدرود رشت 1 1395/07/02
هفته 25 سپيدرود رشت 2 استقلال اهواز 1 1395/12/02