لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 استقلال اهواز 1 فولاد یزد 1 1395/06/05
هفته 21 فولاد یزد 2 استقلال اهواز 1 1395/11/06