لیگ 95963
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 استقلال اهواز 1 مس رفسنجان 2 1395/09/24
هفته 34 مس رفسنجان 3 استقلال اهواز 0 1396/02/11