لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 ثامن الائمه
هفته 26 ماشین سازی تبریز 0 پدیده خراسان 2 1396/01/18 17:00 یادگار امام