لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی
هفته 20 ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 3 1395/11/13 17:00 یادگار امام